Markkinatietoa päätöksenteon tueksi


Kansainvälisen kasvun suunnittelua ei kannata tehdä norsunluutornista käsin. Markkinoillemenon riskit pienenevät olennaisesti, kun suunnitelmat perustuvat tietoon kohdemarkkinoista ja niiden vaatimuksista. Markkinatutkimukset ovat muodossa tai toisessa lähes aina osa asiakkaillemme tehtävää työtä. Ne voidaan räätälöidä tarpeittenne mukaan tai pohjana voidaan käyttää joitakin tuotteistetuista palveluistamme:

Test Drive -palvelun tavoitteena on selvittää onko tuotteellanne markkinaa olemassa. Haluatte ehkä hakea palautetta yrityksenne tuottelle tai palvelulle silloin, kun niiden markkinoilletuomiseen liittyy vielä avoimia kysymyksiä (ominaisuudet, kanava, kilpailutekijät). Saamme teille palautteen suoraan loppukäyttäjilltä, asiantuntijoilta tai myyntikanavan edustajilta. Käytössämme on haastattelut ja B2C-kanavassa myös onlinepaneelit. Kysely suunnitellaan yhdessä yrityksenne kanssa, ja tavallisesti yrityksenne viestiä ja palvelun esittelyä kirkastetaan tässä yhteydessä vielä lisää. Asiantuntijamme analysoivat tulokset, ja saatte kouriintuntuvia ehdotuksia tuotteenne kehittämiseen tai markkinoillemenon suunnitteluun.

Analysoimme kohdemarkkinaa ja yrityksesi mahdollisuuksia menestyä. Tutkimme arvoverkon rakennetta ja toimijoita, asiakkaiden päätöksentekoprosesseja sekä kilpailijoiden tapaa toimia. Mahdolliset markkinoilletulon esteet ja viranomaisvaatimukset kartoitetaan. Tavoitteena voi olla puhdas go/no-go, valinta useamman mahdollisen markkinan välillä, tai luoda pohjaa markkinoillemenon suunnittelulle. Tutkimuksen sisältö säädetään aina tavoitteiden mukaan, nice to know -tietoa emme sinulle tuota.

.

Testaamme markkinointiviestiäsi ja esim hakukonemainonnassa toimivimpia termejä. Yritykselle tai tuotekonseptille luodaan väliaikainen kampanjasivusto, jonka avulla testataan miten asiakkaasi verkossa sinut löytävät ja miten reagoivat viesteihisi.  Tulosten perusteella varsinaisen lanseerauksen suunnittelu ja bubdjetointi helpottuu.