Rahoitusta

Mistä tukea kansainvälistymiseen?


Kansainvälistyminen on investointi yritykseenne, eli se aiheuttaa väistämättä kustannuksia. Varsinkin käynnistysvaiheen kustannuksiin kannattaa varautua, jotta pystytte toteuttamaan suunnitelmia pitkäjänteisesti.

Tukea kansainväliseen liiketoimintaan on saatavilla eri toimijoilta. Alle olemme listanneet Fintran palveluiden hankkimiseen sopivimpia julkisten toimijoiden tarjoamia rahoitusratkaisuja. Kysy myös lisää alueesi kehitysyhtiöistä.

Julkinen rahoitus on useimmiten rajattu tuotekehitykseen sekä markkinoillemenon valmisteluun – kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tukea ei pääsääntöisesti voi saada. Näitä kustannuksia arvioimme yhdessä yrityksen kanssa osana markkinoillemenon suunnittelua. Jos olette hakemassa yksityistä rahoitusta voimakkaan kasvun rahoitukseen, selkeä liiketoimintasuunnitelma ja käsitys tavoiteltavista markkinoista on avainasemassa.

Kysy lisää rahoituksesta asiantuntijoiltamme!

TEKES:n rahoitukset kansainvälistymiseen

Tekesin rahoituksen ehdottomana edellytyksenä on yrityksen kansainvälistyminen. Yrityksenne ei vielä tarvitse toimia kansainvälisillä markkinoilla, mutta hakiessanne Tekesin rahoitusta teidän tulee voida osoittaa yrityksenne kansainvälistymispyrkimykset ja määritellä ne tavoitteet, joihin tähtäätte kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoituspäätöstä tehdessään Tekes tarvitsee tiiviin ja selkeän esityksen yrityksenne kasvuvisiosta. Teidän tulee esittää kansainvälistymisprojektinne keskeinen sisältö, tavoitteet, aikataulu ja käytettävät resurssit. Apua kansainvälistymistavoitteiden määrittelemiseen yrityksenne saa esimerkiksi Fintran Roadmap to Growth -palvelusta, jonka perään voimme liittää rahoitushakemuksessa avustamisen.

Keskeiseen rooliin nousee lisäksi yritysten kansainvälistymiskyvyn parantaminen, johon Fintralta on saatavilla konsultointiratkaisuja ja koulutuksia.

Tekesin rahoitusohjelmista olemme ottaneet esille asiakkaillemme parhaiten sopivat Tempo- ja Kiito-rahoitusohjelmat, sekä uusimmista rahoitusmuodoista Innovaatiosetelin sekä valikoimaan palanneen Explorerin.  Muista myös että T&K-rahoitukseen voi myös sisällyttää esim. markkinatutkimuksia tai pilotointia.

Kiito-rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka ovat jo tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja joilla on alustava käsitys kohdemarkkinoiden ja liiketoiminnan suuruusluokasta.

Kiito-rahoituksella voitte mm. teettää  vientimarkkinoiden markkinatutkimuksen, tehdä yrityksellenne kansainvälistymisstrategian sekä testata uuden tuote- tai palvelukonseptinne kysyntää kohdemarkkinoilla ennen kansainvälistymistä.

Kiito-rahoituksen määrä on enintään 100 000 euroa, rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Rahoitus on de minimis -ehtoista.

Tekes maksaa rahoituspäätöksen jälkeen yrityksellenne ennakkona enintään 60 % myönnetystä avustuksesta, loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella.

Lisätietoja Kiito-rahoituksesta Tekesin sivuilla.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille, kansainvälisille vientimarkkinoille tähtääville startup-yrityksille.

Hakemusvaiheessa yrityksenne sopii Tekesin kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, jotka edistävät yrityksenne kasvua ja kansainvälistymistä.

Yrityksellenne sopivia tavoitteita voivat olla esimerkiksi kansainvälisten asiakaspilottien toteutuminen, kumppaniverkoston vahvistaminen, asiakasmäärän kehittyminen tai muiden kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen. Tähän kaikkeen Fintralla on olemassa konsultoinnin palveluita.

Tempo-rahoituksen ja Fintran Test Drive -tuotteen avulla yrityksenne voi mm. selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla, tehdä koemarkkinointia ja testata liiketoimintakonseptinsa toimivuutta sekä hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta.

Tempo-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -rahoituksen ehtoja, ja rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa, kattaen  75 % projektin kokonaisbudjetista. Tekes maksaa osan rahoituksesta ennakkona rahoituspäätöksen jälkeen. Lisätietoja Tempo-rahoituksesta Tekesin sivuilla.

Innovaatioseteli on pk-yrityksille suunnattu palveluseteli, jolla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita innovaatiotoimintaan. Setelin arvo on 5000€ ja se on kokonaan avustusta.

Setelillä yritys voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkia uutta tietoa ja osaamista. Esimerkkejä toteutettavista palveluista ovat esimerkiksi markkinaselvitykset, kokeilut tai esim tuote- tai palvelustrategian kehittäminen.

Katso lisätietoja innovaatiosetelistä TEKES:n sivuilta

Klikkaa tästä niin näet Fintran palveluita, jotka soveltuvat innovaatiosetelillä hankittavaksi.

Team Finland Explorer -rahoitus on tarkoitettu erityisesti uusien vientimarkkinoiden avaamiseen ja kansainvälistymisen suunnitteluun.

Yritys voi olla pk- tai midcap-kokoinen, ja rahoituksen määrä on 5000-10.000 euroa, kattaen 50% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi (suluissa sopiva Fintran Navigator-palvelu):

Katso lisätietoja TEKES:n sivuilta.

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoimintanne alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera tarjoaa yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita tavoitteenaan vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Finnvera osallistuu myös rahoituksen riskin jakamiseen muiden rahoittajien kanssa.

Lisätietoa ostajan rahoituksesta ja vientitakuista saat Finnveran Internet-sivuilta ja kysymällä Finnveran asiantuntijoilta.

ELY:n kehittämisavustus

ELY-keskus myöntää avustuksia pienten ja keskisuurten yritysten uudistamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Avustuksella voitte parantaa yrityksenne kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiedellytyksiä sekä kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Kehittämisavustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Kehittämishankkeissa avustuksen määrä voi olla enintään 50 % avustuksen perusteena olevista menoista.

Ennen kuin täytätte sähköisen hakemuksen, olkaa yhteydessä oman alueenne ELY-keskuksen asiantuntijaan.

Muistakaa, että ELY-keskuksen avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista